Copyright © 2011 U*S CHIC FASHION  All rights reserved

Free Delivery on 3+ items, Exchangeable and Returnable

การสั่งซื้อทาง Online & Email


ส่ง email หรือ สรืหลังจากที่ทางเราคอนเฟิร์มกลับทางลูกค้าว่าสินค้ามีอยู่ในสต๊อก ทางเราจะส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทราบทาง email


     การจัดส่งสินค้าโดย Kerry Express

     1. ลูกค้าต้องทำการโอนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ก่อนการจัดส่ง หากไม่มีการโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากคอนเฟิร์มทาง email  ทางร้านขอ

         สงวนสิทธิ์ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว

     2. หลังจากที่ทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับเราโดยทาง email พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินมาด้วยเพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบยืนยัน

         ทางเราจะเตรียมจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไปพร้อมรายละเอียด Tracking Number


     การจัดส่งสินค้าโดย Messenger Service

     1. เพื่อความสะดวกลูกค้าสามารถเลือกที่จะทำการโอนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ก่อนการจัดส่ง

     2. ชำระเงินปลายทางเมื่อแมสเซ็นเจอร์เดินทางไปถึง  เราจะรับชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM หรือ

         Mobile Banking  หลังจากที่ทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนแจ้งกลับมาให้เราทราบทาง SMS หรือ Line เพื่อตรวจสอบยืนยัน

        จากนั้นแมสเซ็นเจอร์จะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าการเปลี่ยนสินค้าแบบใหม่/เปลี่ยนขนาด/การจัดส่งคืน  (การสั่งซื้อ ทาง Online & Email)


เนื่องจากสินค้านำเข้าจากอเมริกาโดยตรงขนาดหรือไซส์ในแต่ละแบบอาจมีจำนวนจำกัด ทางเราจึงจำเป็นต้องรับเปลี่ยนและคืนสินค้าในเวลาที่จำกัด

ตามรายละเอียดด้านล่าง


1. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือส่งคืน ยังคงต้องอยุ่ในสถาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการสวมใส่และการซัก, ไม่ชำรุดหรือเลอะ พร้อมป้ายราคาติดอยุ่ดังเดิม

    มิฉะนั้นทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าในทุกกรณี และสินค้าจะถูกจัดส่งคืนให้ลูกค้าโดยทางลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

2. หากต้องการเปลี่ยนสินค้าแบบใหม่/เปลี่ยนขนาด หรือส่งคืน  ลูกค้าต้องแจ้งให้เราทราบโดยทาง email   และลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมาทางเรา

    ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง  ทางเราจะจัดส่งสินค้าขิ้นใหม่ให้ในวันทำการถัดไปหลังจากได้รับสินค้าคืนแล้ว

    และเราแนะนำว่าลูกค้าควรจัดส่งด้วยวิธีที่สามารถตรวจสอบสถานะของการจัดส่งสินค้าได้

4. การส่งคืนเพื่อรับเงินคืน (สำหรับการสั่งซื้อ Online & Email เท่านั้น) ทางเราจะโอนเงินคืนให้ภายในวันทำการถัดไปหลังจากที่ได้รับสินค้าส่งคืนกลับ

    มาทางเราแล้ว และจะแจ้งกลับโดยทาง email

    ** ยกเว้นสินค้า ชุดไปงานทั้งแบบสั้นและชุดราตรียาว, สินค้า Final Sale/Clearance Sale ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้

    ** สินค้าที่ร่วมรายการมีส่วนลดเพิ่ม ที่สั่งซื้อผ่านทาง online หรือ email สามารถเปลี่ยน แต่ไม่สามารถคืนสินค้าได้ และสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนต้องมี

        ราคาเท่ากัน หรือ มากกว่า


    ** หากลูกค้าตัดสินใจที่จะคืนสินค้าทั้งหมด เราจะคืนเงินในจำนวนค่าสินค้าทั้งหมดหักค่าจัดส่งในครั้งแรก